Photo detail

Photo detail

Texas Southern University Tiger #14/Photos courtesy of Jamar Carrington